Friday, October 5, 2012INIMMETSANDUS

Manifest
 
„Inimmetsandus“ on poliitiline avaldus ja kriitiline akt, samuti ka reaalselt aset leidev inimtööjõu ja loodusressursside ekspluateerimine ja instrumentaliseerimine Lääne ja Ida-Euroopa vahelistes suhetes. Hoolimata sellest, et meie – Eestist pärit 10 x 10 meetrit kunstnikud – oleme kõnealuseks aktsiooniks valmistudes tasuta tööd teinud, ei kõnele käesolev avaldus pelgalt kaasaegse kunsti süsteemi puudutavatest probleemidest. Me oleme lojaalsed Kiasmale kui Performance Compost`i organiseerijale ning tänulikud selle eest, et meid esinema kutsuti. Meie avaldus kaitseb rassistatud ja ekspluateeritud Ida-Euroopa tööjõudu Läänes ja pöörab eeskätt tähelepanu Eesti immigrantidele, kes töötavad Soomes.

Lääne globaalkapitalismi totaalsus on tekitanud olukorra, kus ametlikult ca 30 000 ja mitteametlikult ca 100 000 Eestist pärit immigranti töötab Soomes, tihtilugu kohalikest madalama palga eest, jättes oma elud, kodud ja perekonnad vaesesse Ida-Euroopa riiki, kus valitseb sotsiaalne katastroof. Kuigi kõnealune immigratsioon algas palju varem kui 2004. aastal, on see osa Euroopa Liidu laienemise plaanist. Austria ajakirjanik Hannes Hofbauer on kõnelenud sellest, kuidas ammu enne Euroopa Liidu laienemiseks vajaliku juriidilise võrgustiku valmimist loodi endistes Nõukogude maades kolm ülemineku alustala, mis pidid vastama kapitali loogikale: a) hüperinflatsioon ja šokiteraapia; b) turu loomine, uuendades „stagneerunud“ ühiskonda, mille tulemusel tekkis Lääne kapitalile odav tööjõuturg; c) reformid ja erastamine. Ida-Euroopa riikide hüpoteetiline vabadus, mis tekkis pärast Berliini müüri langemist 1989 aastal, muutis tundliku post-kommunistliku Ida-Euroopa maastiku kauboikapitalistlikuks sõjatandriks, ehitades niiviisi Lääne kapitalile vajalikku maandumisrada, ja tuues ohvriks kohalike elud ja heaolu.

Enne kui hakata rääkima enesekolonisatsioonist Ida-Euroopa riikides ja otsima Nõukogude kommunismi varjatud kapitalistlikku iseloomu, enne kui nõustuda Lääne vasakpoolsete arvamusega, et Nõukogude kommunism oli läbikukkumine, peaksime me tähelepanu pöörama sellele, milliste propagandamehhanismide läbi kujundas Lääne kapital oma mainet Külma Sõja perioodil. Ida-Euroopa rahvusriikide loomine oli vajalik eeldus selleks, et lülitada end globaalse kapitali ja globaalse kultuuri külge. Tüüpiline Ida-Euroopa poliitiline kokteil tähendab neoliberaalset valitsust, mis toimib käsikäes rahvusliku konservatismiga. Viimase ülesandeks on olla valitseva ideoloogia formaalne eneseõigustus ja tuimesti – pehmendamaks kurba tõsiasja, et Ida-Euroopa rahvusriigid on sisuliselt globaalkapitalismi maskid. Nende riikide ülesehitus – kaasaarvatud haridussüsteem ja kultuur – toimib kui odava tööjõu kasvulava.

Idaeurooplaste immigratsioonil on kahtlemata olnud mõju Lääne tööjõuturule ja sotsiaalsele heaolule. Sel ajal, kui Ida-Euroopast liikus näiteks Inglismaale suur hulk võõrtööjõudu, oli sealne töötuse tase kasvav ja kõrge. Seda seletatakse asjaoluga, et idaeurooplased on nõus tegema „musta, rasket ja ohtlikku“ tööd madalama palga eest kui kohalikud. Sarnane tendents on teada Soomest, kus Eesti ehitajad on kujunenud justkui omaette kaubamärgiks. Idaeurooplaste tahe teha madala palga eest „räpast, rasket ja ohtlikku“ tööd ei tulene subjektiivsetest valikutest ega protestantlikust tööeetikast, samuti ei tulene see Nõukogude kommunismist, idaeurooplaste üleüldisest tagurlikkusest, destruktiivsusest ja brutaalsusest. Ainus põhjus sellele ennasthävitavale tahtele on sotsiaalne katastroof, mille on loonud Ida-Euroopa rahvusriikide neoliberaalne poliitika, ja globaalkapitalistlikule vabale turule allumine. Selle tulemusel kannatab kohalik elu – näiteks Eesti meditsiinitöötajate massiivse Soome siirdumise tõttu on langenud tervishoiusüsteemi kvaliteet. Kogu sotsiaalsüsteem on liikumas Ameerika Ühendriikide mudeli poole. Sellise mudeli, mida filosoofid Achille Mbembe ja Marina Grzinic on nimetanud nekrokapitalismiks – see on süsteem, mis laseb elada neil, kes suudavad iseendaga toime tulla, ja paneb surema need, kes seda ei suuda.

Keele ja kultuuri (mida iganes see ka ei tähendaks) sarnasus on ühendanud Soome ja Eesti justkui omamoodi sugulussuhtesse, millel, arvestades antud olustikku, on perversne ja kuritarvitav alatoon – võimalik, et sellest ongi saamas soome-ugri kultuuri varjukülg. Seetõttu peaksime me oma ümber mõtestama oma kultuurisidemed ja –konstruktsioonid, lähtudes kolonialistlikust ja neokolonialistlikust perspektiivist. Sarnane kuritarvitav sugulussuhe on Rumeenia ja Itaalia vahel – sealgi on keeleline sarnasus ja hüpoteetiline kultuurisild, mis paraku toimib kui infrastruktuur Rumeenia odavtööjõu liikumiseks Itaaliasse. Nõnda on Soome ja Eesti vaheline erinevus sotsiogeneetilist päritolu – eelkõige rassiline. See on Ida ja Lääne vaheliste neokolonialistlike suhete puhul tüüpiline, antud juhul on kontekstiks Balti riigid ja Põhjamaad – Soome ja Rootsi. Kuigi Euroopa Liidu sisesed piirid peaksid justkui olema kadunud ja Ida peaks olema muutunud endiseks Idaks ning Lääs endiseks Lääneks, eksisteerivad piirid ilmselgelt edasi. Need on inimeste vahelised nähtamatud piirid, mis põhinevad tööjõu kui sellise rassistlikul olemusel.

Unistus vabadusest – vabadusest elada ja töötada kus tahes on kujunenud vabadus elada viletsates tingimustes madala palga eest, mis Eesti oludes tähendab head sissetulekut, ning olla eemal oma kodust ja perekonnast, teispool Soome lahte. Subjektiivne vabadus on institutsionaalne osa suurest konverteerimismasinast, mida etendab kõige paremini laevaliiklus Soome lahel – juba 80ndate lõpust alates on seal olnud „kultuurisild“, mille sisendiks on Soome alkoholituristid, Eesti prostitutsiooni põhilised tarbijad, ning väljundiks Eesti võõrtöölised, rõõmsalt arendamas Eesti keskklassi, olles Läänes alamakstud. Kuna odav Ida-Euroopa tööjõud on Lääne riikidele kasulik, võib Ida-Euroopa viletsat olustikku vaadelda kui kasulikku väetist edukaks lõikuseks. Seetõttu võib ka Eesti vaesust kui massilise migratsiooni põhjust pidada justkui Soome loodusvaraks, ning sel juhul on Soome laht vaadeldav kui Middle Passage`i kaasaegne versioon.

Aafrika vanasõna ütleb: „See, kes ei tea, kust ta tuleb, ei tea, kuhu ta läheb“. Ida-Euroopa riikide ametlik poliitika on hoida Nõukogude aega trauma ja katkestuse staatuses – see on justkui tühik kahe kapitalismi (Nõukogude-eelne, Nõukogude-järgne) vahel. Aeg, mis selles tühikus kulges, on justkui halb unenägu, ehkki see unenägu moodustab suurema osa paljude idaeurooplaste (sealhulgas poliitikute) elust. Identiteedipoliitiline otsus, mille kohaselt Ida-Euroopa trauma asub just Nõukogude perioodis, põhineb juriidilistel ja ideoloogilistel alustel, ehkki trauma aluseks on ideoloogiline ümberlülitus – nii-öelda „süsteemivahetus“. Ideoloogiline ümberlülitus ei piirdu ainult poliitilise süsteemiga või mõtteviisiga – ideoloogia läbistab kogu orgaanilist elu, algusest peale, koos mineviku, oleviku ja tulevikuga. Paljude idaeurooplaste arvates ei tundnud inimesed end Nõukogude ajal kunagi nii tühise ja biopoliitiliselt instrumentaliseeritud massina nagu nad tunnevad praegu. Isegi kõige äärmuslikuma sotsiaalse ebaõigluse kestel säilis inimestel lootus ja arusaam sellest, mis on tõde. Kuid nõnda oli ka tolleaegses Läänes – ajal, mis eelnes globaalkapitalismi võidukäigule. Niisiis on muutunud on kogu maailm. Ent sellest hoolimata peaksid idaeurooplased mõistma, kust nad tulevad ja kus nad asuvad, niisamuti kui Lääne riigid peaksid oma postkolonialistliku vastutuse kõrval tajuma ka oma neokolonialistlikku vastutust.
Aktsioon „Inimmetsandus“ on pühendatud kõikidele Ida-Euroopa võõrtöölistele Läänes, sealhulgas Eesti immigrantidele, kes töötavad Soomes. Aktsioon seisneb järgnevas: Eesti loodusvarad – puit ja inimtööjõud – transporditakse Eesti maksumaksja kulul üle Soome lahe. Puitmaterjal, milleks on koormatäis kände, laetakse maha Kiasma ees ja veeretatakse ükshaaval nelja kunstniku poolt galeriiruumi. Samaaegselt toimub manifesti ettelugemine. Protsessi tulemusena jääb Kiasma valdusesse kännukoorem kui Eesti loodus- ja inimressursside kehastus, mida Kiasmal on vaba voli interpreteerida, kasutada või arhiveerida. Käesolevat manifesti levitatakse nii Eestis kui Soomes – igaüks, kes soovib sellega ühineda ja sellesse panustada, on teretulnud appi Kiasmasse kände veeretama pühapäeval 7. oktoobril kell 14.00–17.00.


*10 x 10 meetrit


* 10 x 10 meetrit rühmitus on pidevalt muutuva isikkooseisuga tegevuskunstnike kollektiiv, mis tegutseb alates aastast 2009. Rühmituse eesmärgiks on vallandada vabas vormis loomingulisust, inspireerudes sageli abstraktsetest ruumilistest ja absurdsetest inimlikest nähtustest. Piirates oma tegevusvälja 10 korda 10 meetriga püüame aktsioonides keskenduda konkreetse elulise situatsiooni olemusele, puhastada seda üleliigsest infost. Teisalt saab 10 korda 10 meetrist lavaruumist süsteem, mis suunab meie tegutsemist ja mille vastu me mingis mõttes ka mässame.
Viimasel kolmel aastal oleme üles astunud Kanuti Gildi Saalis toimuval Made in Estonia maratonil kuni kümneminutiliste lühivormidega. Aastal 2010 esines kollektiiv ka tegevuskunstide festivalil Seanahk Haapsalus.
10 x 10 meetrit liikmed: Eva Labotkin, Epp Kubu, Tanel Rander, Mai Sööt, Villem Jahu ja Andrus Lauringson 

18 comments:

Anonymous said...

I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing issues with your site. It seems like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I'νe had this happen pгeviouslу.
Many thanks

Fеel free to visit my wеb blog; chat means

Anonymous said...

We ѕtumbled ovег herе from а
different page аnd thought I might cheсκ thingѕ out.
I lіκe what I see sο і am juѕt fοllоwing you.
Loοk forωarԁ tо going оveг
your web page yet agaіn.

Also visit my wеb site - chatroulette

Anonymous said...

Hi! I know thiѕ is kind of off tоpic but I wаs ωonԁering whiсh blog ρlatform aгe you usіng foг this sitе?

I'm getting fed up of Wordpress because I've had issuеs wіth hackers and I'm looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

My blog :: Http://verdoppledeine-dates.de/

Anonymous said...

I have bееn browsing online more than threе
hours toԁay, yet I neveг fοund any interesting artіcle like yоurѕ.
It's pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Here is my web-site - salbe hämorrhoiden

Anonymous said...

Hi there, I enϳoy reаding through your аrticle.

I wanted tο ωrіte а little comment
to suppoгt you.

Fеel free to ѕurf to my web page - cellulite

Anonymous said...

Waу cool! Ѕome vеry ѵalid points!
І аppreсiate уou writing thiѕ post and also the rеst of thе ωebsite
is very good.

my blog рost - just click the up coming website

Anonymous said...

Way cоol! Some veгy valid ρoints!

I appreciate you writing this аrtiсlе рlus the rest
of the sitе is alsο very good.

Herе іs my sіte :: Instant Payday Loans

Anonymous said...

What i don't realize is in reality how you're now nοt reаlly muсh morе smartly-appreciated than уou maу bе right now.
You аrе very intelligent. Yоu know thuѕ sіgnificantlу with regards
tο this toрic, made mе іn
my vіew consider it frοm so many various anglеs.
Its liκe ωomen and mеn are not interеsted unleѕs it's something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times deal with it up!

Also visit my website yogurt for treating acne

Anonymous said...

Hi thегe, І do think your ѕіte coulԁ be having brοwѕеr compatibilitу problems.
When Ι look at your blog in Safагі, іt loοkѕ fine but when opеning in
I.Ε., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic website!

My page ... acne medication

Anonymous said...

I tеnd not to leave many responseѕ, hοwevеr after reаding
through a ton of remarks on this page Untitled.
I do have a сouple of questions for you if yοu tend not to minԁ.
Iѕ it simрly me or do some of the responses looκ аs if they
are coming from bгain dead people? :-P And, if you arе postіng on other online sіteѕ, Ι would
liκе tо follow you. Could
yоu ρost а list of all of уour social pages like your twitter
feed, Facebook pаge or lіnkedin profile?


Feel free to ѕurf to mу website stop hémorroïdes

Anonymous said...

Eхcellent blog here! Аlsο your web site lоadѕ up very fast!
What ωeb hοst are you using? Can I gеt your affilіate
link to yοur hoѕt? I wish my site loaded up as
fаst as yours lοl

Review my blog ρost :: issuu.Com

Anonymous said...

It's genuinely very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I just use world wide web for that reason, and obtain the newest information.

Feel free to surf to my blog post :: Simply click The up coming article

Anonymous said...

Hi there, I found your website bу thе use οf Gοogle while
loοking for a sіmilar matteг,
youг site came up, іt ѕееms tο
be great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply turned into alert to your blog through Google, and located that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I will be grateful in case you continue this in future. A lot of other folks will likely be benefited from your writing. Cheers!

My web page ... chatroulet

Anonymous said...

Aw, this was a verу good post. Taking a few minuteѕ and actual effort to makе a great
article… but what can І sаy… I procrаѕtinate
a whole lot and dοn't manage to get anything done.

Also visit my weblog ... chatroulette

Anonymous said...

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's equally educаtive
and аmuѕing, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

My web site :: chatroulette - -

Anonymous said...

Hіghly descгiptіve blog, I lіκеd that
а lot. Wіll thеre be а part 2?


Lοok at my wеbpage; chatroulette

Anonymous said...

Good day! Do уou knоω if they make
any plugіns to aѕsist with Search Engine
Οptimizаtion? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeіng very goоd results.
If you know of anу plеаse shaгe.
Appreсiаte it!

Also ѵіsіt my homepage :: chatroulette ()

Anonymous said...

It's a pity you don't havе а donate button!
Ι'd without a doubt donate to this excellent blog! I guess for now i'll sеttle for book-marκing
and аdԁing your RЅS feed to my Google аccount.
I lοok forward to fгesh updates and ωill shaгe thіs websitе ωith my Fаcebook gгoup.

Chat soon!

Fеel free to suгf to my web sitе Sixpack